Följ Valuation Företagsvärderingar

Dokument 1 träff

Värdebarometern 2017 Upplands Väsbys kommun

Värdet på små- och medelstora företag i Upplands Väsbys kommun ökade under 2016 med 21,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 11:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.