Följ Valuation Företagsvärderingar

Tomas Hjelström

Chefsanalytiker - Företagsvärdering

Presskontakt Kontaktperson

  • tohdmaxvs.jxhjleeleksttvrovxm@clvazpluwqatraiofan.qfsexq
  • 070-324 99 93

Tomas Hjelström är chefanalytiker på Valuation och har utvecklat företagets olika värderingsmodeller. Tomas är Ekonomie Doktor och även verksam vid handelshögskolan i Stockholm.

Vid Handelshögskolan är Tomas engagerad som forskare inom områdena redovisning och företagsvärdering. Hans forskning fokuserar på frågor kring värderingen av företag och på ägarstrukturens inverkan på prissättning samt på hur valet av redovisningsmetod inverkar på värderingen av företag.

Tomas är också verksam som lärare och programledare vid Handelshögskolan i Stockholm samt vid IFL. Tomas har också bland annat varit vid University of California at Berkeley.