Följ Valuation Företagsvärderingar

Taggar

Värdebarometern 2017 Lyckseles kommun

Värdebarometern 2017 Lyckseles kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lyckseles kommun ökade under 2016 med 10,2 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 87:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lunds kommun

Värdebarometern 2017 Lunds kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lunds kommun ökade under 2016 med 3,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 199:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Luleås kommun

Värdebarometern 2017 Luleås kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Luleås kommun ökade under 2016 med 3,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 207:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Ludvikas kommun

Värdebarometern 2017 Ludvikas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Ludvikas kommun minskade under 2016 med 2,3 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 265:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lommas kommun

Värdebarometern 2017 Lommas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lommas kommun ökade under 2016 med 14,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 38:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Ljusnarsbergs kommun

Värdebarometern 2017 Ljusnarsbergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Ljusnarsbergs kommun ökade under 2016 med 30,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 6:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Ljusdals kommun

Värdebarometern 2017 Ljusdals kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Ljusdals kommun ökade under 2016 med 5,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 165:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Ljungbys kommun

Värdebarometern 2017 Ljungbys kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Ljungbys kommun ökade under 2016 med 3,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 206:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Linköpings kommun

Värdebarometern 2017 Linköpings kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Linköpings kommun ökade under 2016 med 9,8 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 94:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lindesbergs kommun

Värdebarometern 2017 Lindesbergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lindesbergs kommun ökade under 2016 med 9,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 98:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lilla Edets kommun

Värdebarometern 2017 Lilla Edets kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lilla Edets kommun ökade under 2016 med 13,6 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 48:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lidköpings kommun

Värdebarometern 2017 Lidköpings kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lidköpings kommun ökade under 2016 med 7,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 130:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lidingös kommun

Värdebarometern 2017 Lidingös kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lidingös kommun ökade under 2016 med 4,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 181:a plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lessebos kommun

Värdebarometern 2017 Lessebos kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lessebos kommun ökade under 2016 med 2,0 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 224:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lerums kommun

Värdebarometern 2017 Lerums kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lerums kommun ökade under 2016 med 18,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 17:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Leksands kommun

Värdebarometern 2017 Leksands kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Leksands kommun minskade under 2016 med 0,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 254:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lekebergs kommun

Värdebarometern 2017 Lekebergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lekebergs kommun ökade under 2016 med 0,0 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 248:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Laxås kommun

Värdebarometern 2017 Laxås kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Laxås kommun ökade under 2016 med 8,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 118:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Landskronas kommun

Värdebarometern 2017 Landskronas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Landskronas kommun ökade under 2016 med 6,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 143:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Laholms kommun

Värdebarometern 2017 Laholms kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Laholms kommun ökade under 2016 med 5,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 167:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.