Följ Valuation Företagsvärderingar

Taggar

Värdebarometern 2017 Örebros kommun

Värdebarometern 2017 Örebros kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Örebros kommun ökade under 2016 med 11,1 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 76:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Noras kommun

Värdebarometern 2017 Noras kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Noras kommun ökade under 2016 med 3,1 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 211:a plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Ljusnarsbergs kommun

Värdebarometern 2017 Ljusnarsbergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Ljusnarsbergs kommun ökade under 2016 med 30,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 6:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lindesbergs kommun

Värdebarometern 2017 Lindesbergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lindesbergs kommun ökade under 2016 med 9,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 98:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Lekebergs kommun

Värdebarometern 2017 Lekebergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lekebergs kommun ökade under 2016 med 0,0 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 248:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Laxås kommun

Värdebarometern 2017 Laxås kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Laxås kommun ökade under 2016 med 8,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 118:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Kumlas kommun

Värdebarometern 2017 Kumlas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Kumlas kommun ökade under 2016 med 12,2 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 64:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Karlskogas kommun

Värdebarometern 2017 Karlskogas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Karlskogas kommun ökade under 2016 med 9,2 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 106:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Hällefors kommun

Värdebarometern 2017 Hällefors kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Hällefors kommun minskade under 2016 med 7,0 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 281:a plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Hallsbergs kommun

Värdebarometern 2017 Hallsbergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Hallsbergs kommun ökade under 2016 med 15,2 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 33:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Degerfors kommun

Värdebarometern 2017 Degerfors kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Degerfors kommun ökade under 2016 med 10,7 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 80:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Askersunds kommun

Värdebarometern 2017 Askersunds kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Askersunds kommun ökade under 2016 med 15,0 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 35:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.