Följ Valuation Företagsvärderingar

Taggar

Värdebarometern 2017 Västerås kommun

Värdebarometern 2017 Västerås kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Västerås kommun ökade under 2016 med 14,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 39:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Surahammars kommun

Värdebarometern 2017 Surahammars kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Surahammars kommun ökade under 2016 med 0,0 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 250:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Skinnskattebergs kommun

Värdet på små- och medelstora företag i Skinnskattebergs kommun ökade under 2016 med 12,8 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 56:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Salas kommun

Värdebarometern 2017 Salas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Salas kommun ökade under 2016 med 21,3 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 13:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Norbergs kommun

Värdebarometern 2017 Norbergs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Norbergs kommun ökade under 2016 med 2,4 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 219:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Köpings kommun

Värdebarometern 2017 Köpings kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Köpings kommun ökade under 2016 med 9,8 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 93:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Kungsörs kommun

Värdebarometern 2017 Kungsörs kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Kungsörs kommun ökade under 2016 med 14,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 37:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Hallstahammars kommun

Värdebarometern 2017 Hallstahammars kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Hallstahammars kommun ökade under 2016 med 8,8 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 112:a plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Fagerstas kommun

Värdebarometern 2017 Fagerstas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Fagerstas kommun ökade under 2016 med 19,3 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 16:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Värdebarometern 2017 Arbogas kommun

Värdebarometern 2017 Arbogas kommun

Dokument   •   2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Arbogas kommun ökade under 2016 med 11,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 65:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.