Följ Valuation Företagsvärderingar

Värdebarometern 2017 Botkyrkas kommun

Dokument   •   Sep 27, 2017 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Botkyrkas kommun ökade under 2016 med 1,1 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 233:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.
Licens Medieanvändning (?)