Följ Valuation Företagsvärderingar

Värdebarometern 2017 Lidköpings kommun

Dokument   •   Sep 27, 2017 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Lidköpings kommun ökade under 2016 med 7,5 procent, visar Valuations Värdebarometer. Kommunen hamnar därmed på 130:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.
Licens Medieanvändning (?)