Följ Valuation Företagsvärderingar

Taggar

Tag / Värdebarometern 2014 - Brutet räkenskapsår

Värdebarometern 2014 - Brutna räkenskapsår

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 12:00 CEST

Värdebarometern är en konjunkturindikator för den svenska ekonomin i stort, men tar framförallt sikte på att undersöka hur de svenska småföretagen mår och hur värdetillväxten utvecklas långsiktigt. Värdebarometern är den första i sitt slag i Sverige och har tagits fram av Valutaion Företagsvärderingar. Företagen som ingår i undersökningen har bokslutsdatum 30 april, 30 juni eller 31 augusti 2014.