Följ Valuation Företagsvärderingar

Värdebarometern 2017 Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 12:30 CEST

Småföretagen i Jämtland ökar mest i värde

Värdebarometern

Sveriges små- och medelstora företag mår överlag bra och är väl rustade för framtiden. Så kan den sjätte upplagan av Valuations Värdebarometer sammanfattas. Undersökningen, som granskat årsboksluten på över 89 000 små- och medelstora företag visar att värdeökningen bland dessa företag var in snitt 5,6 procent under 2016 till totalt 655 miljarder kronor. Bland länen ligger Jämtlands län i topp med en värdetillväxt på 14,7 procent

— Små- och medelstora företag lämnade 2016 utdelningar motsvarande en avkastning på 6,0 %. Adderat med värdestigningen ger det en totalavkastning på 11,6 % vilket är i linje med förväntan. Det innebär att utdelningarna är större än värdestegringarna. Utdelningarna har ökat med 33 % under året vilket är mycket och det kan vara en indikator på att ägarna ser det som skördetid och effekt av förväntade förändringar i skattesystemet. Vi ser dock att lönsamheten mätt som avkastning på eget kapital sjunker något och det gör även rörelseresultaten. Möjligen har vi nått en peak i konjunkturen på många håll, säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

Den nya upplagan av Valuation Värdebarometer, alltså den sjätte i ordningen, granskar de aktiebolag som har redovisat sina årsbokslut december 2016 med motsvarande bokslut under december 2015. Resultatet visar på en fortsatt mycket stabil värdetillväxt bland de svenska småföretagen.
Den genomsnittliga värdetillväxten var under den här perioden 5,6 procent.

Bland länen ligger Jämtlands län i topp med en värdetillväxt på 14,7 procent. Västmanlands län och Örebros län kommer två respektive trea. Bästa storstadslänet är Västra Götaland som är nia på listan. Västernorrlands län har den lägsta värdetillväxten på -1,6%.

— Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både regionalt och på riksnivå. Går de mindre företagen bra, går regionen bra. Det är där de flesta nya jobb skapas, avslutar chefsanalytiker Tomas Hjelström.

Läs mer i den bifogade filen om hur Valuations Värdebarometer har tagits fram.

Vi använder EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag (K 2003 1422) dvs bolag med en nettoomsättning över 250 000 kronor men under 92 miljoner kronor (10 milj. euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket.

Se listan med Sveriges samtliga län och kommuner här.
Se mer statistik om ett specifikt län eller kommun här.
Se listan med Sveriges samtliga branscher här.

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Hjelström, chefsanalytiker på Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB
070-324 99 93 / tomas.hjelstrom@valuation.se

Valuation Företagsvärderingar är specialiserat på värderingar av små- och medelstora bolag. Företaget grundades 2007 och är idag marknadsledande i Sverige. Genom att använda ny metodik och utnyttja kostnadseffektiva processer kan Valuation erbjuda högkvalificerade tjänster som är prismässigt anpassade till det mindre och medelstora företaget. 

Förutom värderingar tillhandahåller företaget bland annat konkurrentrapporter och analyser som kan bidra till att öka värdet i ett bolag. En ny tjänst Valuation Värdebarometer, visar hur de svenska små- och medelstora företagen utvecklas över tid och kan ses som en indikator på konjunkturen. Valuation erbjuder också kostnadsfria tjänster under varumärket guldbolag.se. Mer än 6 000 små- och medelstora företag anlitar Valuation varje år.

Besök gärna vår hemsida valuation.se

Bifogade filer

PDF-dokument