Följ Valuation Företagsvärderingar

Värdebarometern Q1-2017 Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2017 12:48 CEST

Pressmeddelande

27 mars 2017 

Värdebarometern Q1-2017

Småföretagen i Kronoberg ökar mest i värde

Sveriges små- och medelstora företag mår överlag bra och är väl rustade för framtiden. Så kan den femte upplagan av Valuations Värdebarometer sammanfattas. Undersökningen, som granskat årsboksluten på över 40 000 små- och medelstora företag visar att värdeökningen bland dessa företag var in snitt 6,3 procent under 2016 till totalt 207 miljarder kronor. Bland länen ligger Kronobergs län i topp med en värdetillväxt på 9,9 procent — Södra Sverige har en stabil värdeutveckling särskilt i delar av Götaland säger Tomas Hjelström. Däremot är utvecklingen i Norrland svagare än genomsnittet. Det är också värt att notera att utdelningarna ökar kraftigt med cirka 25 procent, medan rörelseresultaten bara ökar med 4 procent. Investeringstakten är i stort oförändrad vilket känns som om företagen avvaktar en aning inför framtiden, avslutar Tomas Hjelström.

Den nya upplagan av Valuation Värdebarometer, alltså den femte i ordningen, granskar de aktiebolag som har redovisat sina årsbokslut från april och juni 2016 med motsvarande bokslut under april och juni 2015. Resultatet visar på en fortsatt mycket stabil värdetillväxt bland de svenska småföretagen. Den genomsnittliga värdetillväxten var under den här perioden 6,3 procent. Bland länen ligger Kronobergs län i topp med en värdetillväxt på 9,9 procent. Blekinge län och Gotlands län kommer två respektive trea. Bästa storstadslänet är Stockholm som är åtta på listan. Östergötlands län har den lägsta värdetillväxtenpå 0,6%.

— Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både regionalt och på riksnivå. Går de mindre företagen bra, går regionen bra. Det är där de flesta nya jobb skapas säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

40 279 svenska aktiebolag med mellan 1 och 49 anställda och kalenderår som bokslutsperiod ingår i undersökningen. De har alla en nettoomsättning som överstiger 250 000 kronor men understiger 92 miljoner kronor (10 miljoner euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket. Allt i överensstämmelse med EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag (K 2003 1422).

Läs mer i den bifogade filen om hur Valuations Värdebarometer har tagits fram.

Vi använder EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag (K 2003 1422) dvs bolag med en nettoomsättning över 250 000 kronor men under 92 miljoner kronor (10 milj. euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket.

Se listan med Sveriges samtliga län här.

Se mer statistik om ditt specifika län här.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Hjelström, chefsanalytiker, Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, 070-324 99 93.

tomas.hjelstrom@valuation.se

Valuation Företagsvärderingar är specialiserat på värderingar av små- och medelstora bolag. Företaget grundades 2007 och är idag marknadsledande i Sverige. Genom att använda ny metodik och utnyttja kostnadseffektiva processer kan Valuation erbjuda högkvalificerade tjänster som är prismässigt anpassade till det mindre och medelstora företaget. 

Förutom värderingar tillhandahåller företaget bland annat konkurrentrapporter och analyser som kan bidra till att öka värdet i ett bolag. En ny tjänst Valuation Värdebarometer, visar hur de svenska små- och medelstora företagen utvecklas över tid och kan ses som en indikator på konjunkturen. Valuation erbjuder också kostnadsfria tjänster under varumärket guldbolag.se. Mer än 6 000 små- och medelstora företag anlitar Valuation varje år.

Besök gärna vår hemsida valuation.se

Bifogade filer

PDF-dokument